NLF / Motorfly / Om Motorflyseksjonen
George Lundberg

Om Motorflyseksjonen

Motorflyseksjonen i NLF er en sammenslutning av klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund som utfører motorflyging. Seksjonen utgjøres av 60 klubber over hele landet, med ca 4000 medlemmer. Av disse har 37 klubber tillatelse fra Luftfartstilsynet til å utdanne sine medlemmer til privatflygersertifikat eller å utvide sine sertifikater til sjøflyging, snittflyging eller flyging på flermotors fly. 29 klubber deltar i NAKs Flytjeneste.

Formål
Motorflyseksjonens formål er å fremme klubb- og privatflygingen i Norge, herunder bidra til samarbeide mellom klubbene og å representere motorflyging internasjonalt. For å gjennomføre dette skal seksjonen:
arro29e2.gif (941 bytes) Planlegge og gjennomføre opplæring og trening i motorflyging
arro29e2.gif (941 bytes) Lede faglig utvikling av og spre opplysning om motorflyging
arro29e2.gif (941 bytes) Arbeide for større flysikkerhet
arro29e2.gif (941 bytes) Legge forholdene faglig, materiellmessig, økonomisk og organisasjonsmessig til rette for praktisk utfoldelse av motorflyging
arro29e2.gif (941 bytes) Arrangere konkurranser og representere motorflyging nasjonalt og internasjonalt på vegne av Norges Luftsportforbund
arro29e2.gif (941 bytes) Bidra til å forbedre rammebetingelsene som gis av myndighetene, både for klubbflyging og for privatflyging

Fagsjef motorfly: Ola Tau Hatlestad
Mobil: 980 45 023
E-post: oh@nlf.no

Styret i Motorflyseksjonen 2011-2013
Valgkomiteen 2011-2013