NLF / Sportsfly / Revisjon av sportsflyklubber
Roger Holm

Revisjon av sportsflyklubber

Skjema for 2021 er nå tilgjengelig.

For 2021 skal følgende tre revisjonsdokumenter benyttes, og de er referert til i sikkerhetssystemet kapittel 01, pkt 1.2:


Søknadsskjema for evt. ny operativ leder.

Veiledning for klubben Vedlegg 1.1


Søknadsskjema om 1 års skoletillatelse

Word eller PDF (versjon 28.07.2020)


Revisjonsskjema - Arkiveres, kopi sendes inn til NLF/sportsflyseksjonen i ulike år '21, '23 '25 osv

Revisjonsskjema for årlig revisjon av sportsflyklubber   Vedlegg 1.2 


Revisjonsleder 

Veiledning for revisjonsleder  Vedlegg 1.3