NLF / Sportsfly / Teknisk perm & bensin
Pål S. Vindfallet

Teknisk perm & bensin

Skilleark og skjemaer til teknisk perm for sportsfly.

Brukes for å lage teknisk perm, som er pålagt alle sportsfly.


Skilleark
Klikk her for å laste ned skilleark til "Teknisk perm for sportsfly”. Dette er et supplement til sportsflyets tekniske loggbok, hvor teknisk status klart skal fremgå. Alle manualer, underlag mv. på sportsflyet skal oppbevares i ”Teknisk perm for sportsfly”, som kan være fordelt på flere fysiske permer.


Veieskjema​
Veieskjema - maler i Excel format: Halehjul - Halehjul Tandem - Nesehjul - (WT-9 mal) - Nesehjul Tandem


Håntering av bensin
Instruks for håndtering av bensin. Dette er en fil som kan redigeres, og tilpasses hver klubb.


Refusjon av veibruksavgift for bensin brukt på fly

Veiledning for "Refusjon av veibruksavgift for bensin brukt på fly" (gjeldende versjon juni 2017)

Avtale mellom NLF og Tollvesenet om typiske forbrukstall for mikrofly (historisk info fra 2004).